Det rumlige
og det sanselige
fremkalder de underliggende
lag i fortællingen,
for at udfolde det universelle
i STOFFET.